Cellip Phonzo - fullständig information till befintliga kunder

Du som har ett Cellip Phonzo-abonnemang finner här nedan samma information om ditt abonnemang, tillhörande priser och avtalsvillkor som du tidigare funnit på Phonzos hemsida.

Observera att dessa abonnemang inte kan tecknas eller bytas till, utan informationen på denna sida vänder sig enbart till befintliga kunder. Är du intresserad av våra privatabonnemang? Se Cellip Netto och Cellip Enkel.

För frågor är du som alltid välkommen att kontakta vår kundservice och support.


1. Jag vill säga upp mitt abonnemang/telefonnummer. Hur gör jag?
Svar; Uppsägningar tas endast emot via mail. Skicka ett mail till kundservice@cellip.se. Ange vilket telefonnummer som du vill säga upp.
När ärendet är hanterat får ni en bekräftelse från Kundservice.

2. Vilken uppsägningstid har jag?
Svar; Du har ingen uppsägningstid eller bindningstid på ditt abonnemang

3. Jag har pappersfaktura men önskar få fakturan via e-post istället. Hur gör jag?
Svar; Ändringen kan du göra själv på Mina sidor eller så kan du kontakta kundservice via mail på kundservice@cellip.se


BASIC
För dig som ringer lite

HOME
För samtal främst inom Sverige

INTERNATIONAL
När du ringer mycket till utlandet

CASH
Om du vill betala i förskott
59 krper användare & månad 89 krper användare & månad 178 krper användare & månad 0 krper användare & månad
POTT PER MÅNAD 400 minuter till svenska fastnätet 900 minuter till svenska fastnätet och 30 minuter till svenska mobilnätet 600 minuter till Europa, 900 minuter till svenska fastnätet och 30 minuter till svenska mobilnätet
SAMTALSAVGIFTER
Öppningsavgift per samtal 0 kr ¹ 0 kr ¹ 0 kr ¹ 0,39 kr
Fasta nätet i Sverige 0 kr ¹ 0 kr ¹ 0 kr ¹ 0,14 kr
Mobilnät i Sverige 0,59 kr 0 kr ² 0 kr ² 1,19 kr
Phonzo till Phonzo 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr
Fasta nätet EU, från 0,18 kr 0,18 kr 0 kr ³ 0,18 kr
Mobilnätet EU, från 1,49 kr 1,49 kr 1,49 kr 1,49 kr
Fasta nätet USA 0,15 kr 0,15 kr 0,15 kr 0,15 kr
Mobilnätet USA 0,15 kr 0,15 kr 0,15 kr 0,15 kr
ÖVRIGA AVGIFTER
Fraktavgift, telefonadapter 125 kr Beställning av ny telefonadapter 695 kr
Återöppning av stängt abonemmang 250 kr Pappersfaktura sänd per post 19 kr/st.
¹ Så länge samtalspotten räcker. Överskjutande trafik debiteras med 0,39 kr i öppningsavgift per samtal och 0,14 kr per minut
² Så länge samtalspotten räcker. Överskjutande trafik debiteras med 0,39 kr i öppningsavgift per samtal och 1,19 kr per minut
³ Så länge samtalspotten räcker. Överskjutande trafik debiteras med 0,39 kr i öppningsavgift per samtal och från 0,14 kr per minut
Fullständig prislista för internationella samtal
Prislista för specialnummer
Vi har normalt ingen bindningstid eller uppsägningstid. Dock kan bindningstid förekomma vid speciella kampanjer. Skulle du mot förmodan vara missnöjd med våra tjänster skickar du en skriftlig uppsägning till phonzo@cellip.se eller med post.

Cellip Phonzo - fullständig information till befintliga kunder

Du som har ett Cellip Phonzo-abonnemang finner här nedan samma information om ditt abonnemang, tillhörande priser och avtalsvillkor som du tidigare funnit på Phonzos hemsida.

Observera att dessa abonnemang inte kan tecknas eller bytas till, utan informationen på denna sida vänder sig enbart till befintliga kunder. Är du intresserad av våra privatabonnemang? Se Cellip Netto och Cellip Enkel.

För frågor är du som alltid välkommen att kontakta vår kundservice och support.


BASIC
För dig som ringer lite
59 krper användare & månad
400 minuter till svenska fastnätet ingår månatligen
SAMTALSAVGIFTER
Öppningsavgift per samtal 0 kr ¹
Fasta nätet i Sverige 0 kr ¹
Mobilnät i Sverige 0,59 kr
Phonzo till Phonzo 0 kr
Fasta nätet EU, från 0,18 kr
Mobilnätet EU, från 1,49 kr
Fasta nätet USA 0,15 kr
Mobilnätet USA 0,15 kr
ÖVRIGA AVGIFTER
Fraktavgift, telefonadapter 125 kr
Beställning av ny telefonadapter 695 kr
Återöppning av stängt abonnemang 250 kr
Pappersfaktura sänd per post 49 kr
¹ Så länge samtalspotten räcker. Överskjutande trafik debiteras med 0,39 kr i öppningsavgift per samtal och 0,14 kr per minut
Fullständig prislista för internationella samtal
Prislista för specialnummer
Vi har normalt ingen bindningstid eller uppsägningstid. Dock kan bindningstid förekomma vid speciella kampanjer. Skulle du mot förmodan vara missnöjd med våra tjänster skickar du en skriftlig uppsägning till phonzo@cellip.se eller med post.
HOME
För samtal främst inom Sverige
89 krper användare & månad
900 minuter till svenska fastnätet och 30 minuter till svenska mobilnätet ingår månatligen
SAMTALSAVGIFTER
Öppningsavgift per samtal 0 kr ¹
Fasta nätet i Sverige 0 kr ¹
Mobilnät i Sverige 0 kr ²
Phonzo till Phonzo 0 kr
Fasta nätet EU, från 0,18 kr
Mobilnätet EU, från 1,49 kr
Fasta nätet USA 0,15 kr
Mobilnätet USA 0,15 kr
ÖVRIGA AVGIFTER
Fraktavgift, telefonadapter 125 kr
Beställning av ny telefonadapter 695 kr
Återöppning av stängt abonnemang 250 kr
Pappersfaktura sänd per post 49 kr
¹ Så länge samtalspotten räcker. Överskjutande trafik debiteras med 0,39 kr i öppningsavgift per samtal och 0,14 kr per minut
² Så länge samtalspotten räcker. Överskjutande trafik debiteras med 0,39 kr i öppningsavgift per samtal och 1,19 kr per minut
Fullständig prislista för internationella samtal
Prislista för specialnummer
Vi har normalt ingen bindningstid eller uppsägningstid. Dock kan bindningstid förekomma vid speciella kampanjer. Skulle du mot förmodan vara missnöjd med våra tjänster skickar du en skriftlig uppsägning till phonzo@cellip.se eller med post.
INTERNATIONAL
När du ringer mycket till utlandet
178 krper användare & månad
600 minuter till Europa, 900 minuter till svenska fastnätet och 30 minuter till svenska mobilnätet ingår månatligen
SAMTALSAVGIFTER
Öppningsavgift per samtal 0 kr ¹
Fasta nätet i Sverige 0 kr ¹
Mobilnät i Sverige 0 kr ²
Phonzo till Phonzo 0 kr
Fasta nätet EU, från 0 kr ³
Mobilnätet EU, från 1,49 kr
Fasta nätet USA 0,15 kr
Mobilnätet USA 0,15 kr
ÖVRIGA AVGIFTER
Fraktavgift, telefonadapter 125 kr
Beställning av ny telefonadapter 695 kr
Återöppning av stängt abonnemang 250 kr
Pappersfaktura sänd per post 49 kr
¹ Så länge samtalspotten räcker. Överskjutande trafik debiteras med 0,39 kr i öppningsavgift per samtal och 0,14 kr per minut
² Så länge samtalspotten räcker. Överskjutande trafik debiteras med 0,39 kr i öppningsavgift per samtal och 1,19 kr per minut
³ Så länge samtalspotten räcker. Överskjutande trafik debiteras med 0,39 kr i öppningsavgift per samtal och från 0,14 kr per minut
Fullständig prislista för internationella samtal
Prislista för specialnummer
Vi har normalt ingen bindningstid eller uppsägningstid. Dock kan bindningstid förekomma vid speciella kampanjer. Skulle du mot förmodan vara missnöjd med våra tjänster skickar du en skriftlig uppsägning till phonzo@cellip.se eller med post.
CASH
Om du vill betala i förskott
0 krper användare & månad
SAMTALSAVGIFTER
Öppningsavgift per samtal 0,39 kr
Fasta nätet i Sverige 0,14 kr
Mobilnät i Sverige 1,19 kr
Phonzo till Phonzo 0 kr
Fasta nätet EU, från 0,18 kr
Mobilnätet EU, från 1,49 kr
Fasta nätet USA 0,15 kr
Mobilnätet USA 0,15 kr
ÖVRIGA AVGIFTER
Fraktavgift, telefonadapter 125 kr
Beställning av ny telefonadapter 695 kr
Återöppning av stängt abonnemang 250 kr
Pappersfaktura sänd per post 49 kr
Fullständig prislista för internationella samtal
Prislista för specialnummer
Vi har normalt ingen bindningstid eller uppsägningstid. Dock kan bindningstid förekomma vid speciella kampanjer. Skulle du mot förmodan vara missnöjd med våra tjänster skickar du en skriftlig uppsägning till phonzo@cellip.se eller med post.


GENERELLA VILLKOR

1. Avtalet

Avtalet gäller mellan Cellip AB, Ölandsgatan 42, Stockholm (org nr 556586-5614), nedan kallat Cellip, som övertagit Phonzo AB:s, Våxnäsgatan 10 65340 Karlstad (Org.nr.: 559003-9417), nedan kallat "Phonzo", kunder, och den som beställer abonnemang eller utrustning av Phonzo, nedan kallad "Kunden". Avtalet gäller för leverans av produkter och tjänster nedan kallat Tjänsten. Cellip förbehåller sig rätten att fritt inom bolagets ägarstruktur överlåta fodringar/avtal helt eller delvis inom Cellips olika bolag.

2. Ingå avtal

Avtalet gäller från den tidpunkten då Kunden registrerade sig som användare av Phonzo.

3. Varaktighet/uppsägning

Avtalet gäller från det datum då avtalet ingicks, jfr. punkt 2 i det här avtalet. Avtalet har normalt ingen bindningstid och gäller tills det eventuellt blir uppsagt av någon av parterna. Bindningstid kan förekomma vid kampanjerbjudanden. Vid avbrott av bindningstiden skall kunden betala abonnemangsavgiften för resterande tiden av bindningstiden. För att säga upp Avtalet har Kunden 30 dagars skriftlig uppsägningstid. Cellip har rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan, eller tillfälligt stänga av tjänster, om Kunden uppträder i strid mot gällande offentligrättsliga regler för teletjänster eller missbrukar Tjänsten, och till exempel använder Tjänsten på ett skymfande sätt. Detsamma gäller om Kundens utrustning ger upphov till störningar i Cellips nät. Ingen del av kostnader för installation eller abonnemang återbetalas vid uppsägning eller stängning.

4. Retur av utrustning tillhörande Cellip

Har kunden använt adaptern som levererades från Phonzo är Kunden ansvarig för att återlämna adaptern till Cellip. Vid återlämnandet av adaptern skall denna vara i sådant skick som den var vid leverans. Kunden är ersättningsskyldig för eventuella skador Kunden har åsamkat den utrustning som tillhör Cellip. Skadad utrustning, direkt eller indirekt hos kund skall ersättas. Ej returnerad utrustning inom 4 veckor efter avslutat abonnemang resulterar i att Cellip debiterar för utebliven utrustning.

5. Leverans

Avtalet omfattar leverans av telefonitjänster som levereras via Kundens bredbandsanslutning. Kunden ska ha möjlighet att ringa till fasta telefoner och mobiltelefoner i Sverige och i utlandet.

6. Registrering i telefonkatalog

Kundens telefonnummer görs tillgängligt för nummerupplysningstjänster, om Kunden inte har reserverat sig mot en sådan registrering.

7. överlåtelse av abonnemang

Kunden kan överlåta sitt abonnemang till andra. En överlåtelse kan bara göras skriftligen till Cellip. Cellip kan välja att inte godkänna överlåtelsen.

8. Adressändring

Kundens adress, om den är registrerad hos Cellip, överförs till nödcentraler vid eventuella samtal till sådan. Det är Kundens ansvar att adressen är korrekt registrerad hos Cellip.

9. Pris/ändring av pris

Priset på Tjänsterna framgår av de för stunden gällande prislistor som finns tillgängliga på Cellips hemsidor. Cellip har rätt till att reglera tjänsternas priser med en månads varsel.

10. Sekretess för personliga uppgifter

Vid registreringen får Kunden uppgifter om användarnamn och lösenord för användning av Cellips tjänster. Kunden är ansvarig för att uppgifterna inte vidarebefordras till tredje part.

11. Ersättning

Cellip är inte ansvarig, direkt eller indirekt, för eventuell förlust eller skada som drabbar Kunden till följd av ofullständig Tjänst eller ofullständig leverans från Cellip.

12. Missbruk

Om Kunden använder tjänsten i strid med villkoren för användning av Tjänsten kan Cellip stänga av abonnemanget och upphäva avtalet med omedelbar verkan.

13. Betalning och reklamation

Kunden är ansvarig för betalning av den Tjänst som har beställts eller som används enligt det här avtalet. Fasta avgifter för Tjänster som fakturerats per faktura, faktureras i efterskott. För bruk utöver de fasta avgifterna faktureras dessa i efterskott. Fakturering sker när avgifterna överstiger 87 kronor eller var 3e månad,. Fakturan skickas per e-post. Kunden är ansvarig för att uppge en riktig e-postadress och att kunna mottaga faktura på denna e-postadress. Betalning skall ske senast innan den tid som anges på respektive faktura, 14 dagar efter fakturadatum. Betalning skall ske till det Bankgiro som fakturan uppgett. Vid betalning skall kunden alltid uppge sitt OCR-nummer, om inte kan extra administrativa kostnader belastas kunden. Cellip faktuerar/återbetalar inte belopp under 50 kr. Vid köp av förhandsbetalda Tjänster måste kunden ladda på sitt konto att ringa för via Cellips hemsida. Eventuell reklamation måste genomföras senast 30 dagar efter mottagen faktura.

14. Misskötelse av betalning

Vid betalningsförsening pålägges en dröjsmålsränta. Vid utebliven betalning pålägges en påminnelseavgift. Utöver detta kan Cellip kräva ersättning för omkostnader uppkomna av indrivning av krav via inkasso. Vid utebliven eller försenad betalning har Cellip rätt att stänga Tjänsten. Tjänsten kommer då att vara stängd tills det att betalning är registrerad hos Cellip. Om Tjänsten är stängd eller Avtalet uppsagt på grund av brist på betalning kan Cellip avslå kunden, eller annan medlem i samma hushåll, att teckna nytt avtal.

15. Användarrestriktioner

Cellip har rätt att utföra åtgärder som medför avbrott, störningar eller ändringar i Tjänsten om de anses nödvändiga av tekniska, säkerhetsmässiga, underhållsmässiga eller driftsmässiga skäl. Cellip har inget ansvar för kostnader eller förluster som Kunden kan drabbas av som följd av sådana åtgärder. Om det av hänsyn till grundläggande krav enligt § 2-5 i eKom-lagen visar sig vara nödvändigt (liv, hälsa, nätintegritet m.m.) kan användarbegränsningen genomföras utan förhandsvarsel. I så fall varslas Kunden omgående därefter. Cellip använder Kundens datalinje för leverans av teletjänster. Om det uppstår avbrott och störningar i Kundens bredbandsåtkomst till Internet medför det även automatiskt avbrott och störningar i Cellips telefonitjänster. Cellip ansvarar inte för driftsstörningar hos Kundens bredbandsleverantör. I nödsituationer, t.ex. Force Majeure, allvarliga hot mot hälsan, säkerhet eller miljö, naturkatastrofer, krig eller krigsliknande tillstånd, omfattade strejker och lockout, samt allvarlig fara för sabotage mot nätet och tjänsterna, har Cellip rätt att genomföra avbrott eller begränsningar i Tjänsten, samt att avbryta åtkomsten till Tjänsten för nya kunder. Cellip ansvarar inte för förlust, direkt eller indirekt, som Kunden drabbas av som följd av ovan nämnda åtgärder Abonnemanget med geografiska (riktnummer) telefonnummer, skall bara användas på den adressen abonnemanget är registrerat på. Abonnemanget med icke-geografiska telefonnummer (010-serien) kan användas överallt oavsett vilken adress den är registrerad på. Privatabonnemangen är till för privatpersoner och får inte användas av företag.

16. Kundservice

Cellip erbjuder kundservice via e-post och telefon. E-postadress och telefonnummer ska vara lättillgängliga på http://www.cellip.com. Om felaktig användning, oaktsamhet från Kundens sida, något han/hon ansvarar för eller om felaktig yttre påverkan beror på Kunden, måste Kunden själv bekosta felsökning och reparation.

17. Ångerrätt

Kunden har, enligt lagen om ångerrätt, rätt att avbryta avtalet genom att skriftligen meddela Cellip inom 14 dagar efter att beställningen har bekräftats av Cellip. Om en kund påbörjat användningen av Tjänsten inom ångerrättens tidsram, bortfaller kundens rätt att ångra köpet. Om leveransen av Tjänsten påbörjas innan ångerveckan har gått ut ska Cellips kostnader i samband med leverans täckas av Kunden om Kunden senare använder ångerrätten. Vid användning av ångerrätten är Kunden ansvarig för att omedelbart lämna tillbaka all utrustning som mottagits från Cellip.

18. Särskilda villkor för Phonzo Cash

Phonzo Cash är ett förhandsbetalt abonnemang. Saldo på ringkontot är giltigt i 12 månader efter senaste påladdningen. Om ringkontot inte varit påladdat inom 12 månader kommer evetuellt kvartstående belopp och abonnemang att försvinna. Telefonnumret dras tillbaka till Cellips nummerdatabas för att kunna användas på nytt. Vid uppsägning inom 12 månader efter senaste påladdningen kommer eventuellt restbelopp att återbetalas till kund om beloppet är över 100 kr. Detsamma kommer att ske om kund väljer att antingen överlåta abonnemanget till en annan person eller att byta till ett annat Phonzoabonnemang, om det är inom 12 månader efter senaste påladdning. Det är kundens ansvar att se till att ringkontot är påladdat. Aktuellt saldo kan närsomhelst ses på Din Sida.