Asterisk skola för IP-telefoni sip.conf

Asterisk genomgång av de viktigaste conf filerna
modules.conf
Beskriver vilka moduler som skall laddas när asterisk laddas.
Detta behöver oftast inte ändras från grundinstallation

sip.conf
Överst i denna fil anger ni ett antal genrella parametrar
det räcker oftast med
bindport=5060 ; UDP Port to bind to (SIP standard port is 5060)
bindaddr=0.0.0.0 ; IP address to bind to (0.0.0.0 binds to all)
srvlookup=no
disallow=all
allow=ulaw
allow=alaw
context=default
externip=<här anger du din publika IP-adress>
useragent=Valfritt

Notera att det finns 50 tal olika parametrar se http://www.voip-info.org/wiki/view/Asterisk+config+sip.conf för en komplett lista på de som finns.

I sip.conf anger man både vilka nummer som ni har hos en teleoperatör som peer samt gör registrerar ert mot det numret (för att teleoperatören skall veta vilken IP-adress ni har.
Har ni en sip trunk hos operatören kan registreringsteget över då teleoperatören skickar alla samtal till er IP-adress även om ni inte är registrerad).

[peerXX] ;Detta namn är valfritt används i extensions.conf tex om man vill skicka utgående samtal mot detta peer/nummer
type=peer ;Anger typen finns peer och friend. peer är det som går upp mot er teleoperatör om ni anger friend så kan ni koppla en lokal SIP klient mot er asterisk
username=XXXXXXXXX
secret=XXXXXXX
host=sip1.cellip.com ;Är SIP servern som er teleoperatör använder
fromdomain=sip1.cellip.com ;Används som from domain när Asterisk agerar SIP klient mot teleoperatören
context=default ;detta anger contexten som ska användas i extension.conf
insecure=port,invite ;med insecure port,invite så tillåter ni att er teleoperatör skickar samtal till er utan att authenticera sig först. Detta är ofta ett måste så glöm inte det!
canreinvite=no ;döptes om till directmedia= i Asterisk 1.6.2 , i 1.8 så lades directmediapermit och directmediadeny till. Detta har med hur ljud trafiken skickas och om ni har publik IP-adress
;som er asterisk sitter på kan ni använda yes annars bör ni använda no

[frinedYY]
type=friend ;Anger typen finns peer och friend. peer är det som går upp mot er teleoperatör om ni anger friend så kan ni koppla en lokal SIP klient mot er asterisk
username=46855115113
secret=nzcbsnt
nat=yes ;Sitter den lokala SIP klienten på en svart IP-adress tex i 192.168.X.X nätet
context=defaultff ;detta anger contexten som ska användas i extension.conf
disallow=all ;Tar bort alla codecar dvs inga är tillåtna
allow=ulaw ;Tillåter ulaw e.g G711ulaw
allow=alaw ;Tillåter ulaw e.g G711alaw
canreinvite=no ;döptes om till directmedia= i Asterisk 1.6.2 , i 1.8 så lades directmediapermit och directmediadeny till. Detta har med hur ljud trafiken skickas och om ni har publik IP-adress
;som er asterisk sitter på kan ni använda yes annars bör ni använda no

För att se en komplett lista av alla olika variabler man kan tänkas ange se
http://www.voip-info.org/wiki/view/Asterisk+config+sip.conf

Vi kontaktar dig för gratis rådgivning

Har du frågor eller funderingar? Låt oss kontakta dig för att berätta mer (ej support ärenden).