Därför ska du välja Cellip 365 UC

  • Framtidssäker
  • Cellip 365 UC är en framtidssäker växel som ligger och administreras i nätet och automatiskt uppdateras.
  • Enkel
  • Det grafiska användargränssnittet låter dig enkelt hantera växelns vidarekopplingar, kortnummer och svarsgrupper genom några knapptryck.
  • Tillgänglig
  • Eftersom Cellip 365 UC sedan 2006 finns i molnet kommer du alltid åt dina inställningar så länge du har tillgång till internet. Cellip har olika geografiska serverhallar för maximal tillgänglighet.
  • Vårda kunder
  • Cellip 365 UC gör dessutom att du kan ge bättre kundvård, vilket är en stor anledning till att växeln lönar sig direkt.

Priser – Cellip 365 UC

Varje nummer som inte är kopplat till en användare kostar 49 kr.
Varje användare har ett av abonnemangen nedan kopplade till sig.
Cellip 365 UC Rörlig
Cellip 365 UC Fastpris
Månadsavgift per användare 99 kr 149 kr
Öppningsavgift inom Cellips fastnät 0,00 kr 0,00 kr
Öppningsavgift 0,39 kr 0,00 kr
Minutavgift inom Cellips fastnät 0,00 kr 0,00 kr
Minutavgift till fastnät 0,12 kr 0,00 kr
Minutavgift till mobilnät 0,69 kr 0,00 kr
Till 077-nummer 0,18 kr 0,00 kr
Startavgift per användare 99 kr 99 kr
* I Fastpris abonnemanget ingår 2 500 fria nationella minuter/månad. Trafik utöver inkluderade minuter debiteras med rörligt pris.
Prislista för Cellips företagstjänster

Cellip 365
Månadsavgift 40 kr
Startavgift 99 kr
Prislista för Cellips företagstjänster
Cellip 365 UC Bas
Månadsavgift + 49 kr
Öppningsavgift inom Cellips fastnät 0 kr
Öppningsavgift 0,39 kr
Minutavgift inom Cellips fastnät 0 kr
Minutavgift till fastnät 0,12 kr
Minutavgift till mobilnät 0,69 kr
Till 077-nummer 0,18 kr
Startavgift 99 kr
Prislista för Cellips företagstjänster
Cellip 365 UC Bas+
Månadsavgift + 69 kr
Öppningsavgift inom Cellips fastnät 0 kr
Öppningsavgift 0,10 kr
Minutavgift inom Cellips fastnät 0 kr
Minutavgift till fastnät 0,10 kr
Minutavgift till mobilnät 0,39 kr
Till 077-nummer 0,18 kr
Startavgift 99 kr
Prislista för Cellips företagstjänster
Cellip 365 UC Pro
Månadsavgift + 109 kr
Öppningsavgift inom Cellips fastnät 0 kr
Öppningsavgift 0,10 kr*
Minutavgift inom Cellips fastnät 0 kr
Minutavgift till fastnät 0,10 kr*
Minutavgift till mobilnät 0,39 kr*
Till 077-nummer 0,18 kr*
Startavgift 99 kr
* 10 000 fria minuter ingår månatligen och spenderas innan dessa priser träder i kraft
Prislista för Cellips företagstjänster
Fullständig funktionslista och priser på tilläggstjänster

Vi kontaktar dig för gratis rådgivning

Har du frågor eller funderingar? Låt oss kontakta dig för att berätta mer.