Cellibot

Cellibot är ett tillägg till Microsoft Teams och du använder Microsoft Teams klienten i datorn eller mobilen för att använda den. Cellibot hjälper dig men inställningar och funktioner i Cellips telefonitjänst kopplad till Microsoft Teams telefoni. Du kan t.ex. logga ur Cellip 365 svarsgrupper, ställa om visningsnummer och skickas SMS med Cellibot.

Cellip 365 dashboard

Under rubriken Svarsgrupper listas de svarsgrupper du är medlem i, här ser du också om svarsgruppen är öppen eller stängd, om du är inloggad eller utloggad och hur många av svarsgruppens alla agenter som är inloggade. Den stora ikonen håller svarsgruppens status och den lilla pricken i nedre höger hörn visar om du är inloggad eller ej, Grön visar att du är inloggad och Röd visar att du är utloggad. För att ändra din status klickar du på Logga in eller Logga ut.
Vill du ändra vilket nummer som visas när du gör utgående samtal kan du välja det under rubriken Visningsnummer, välj nummer och klicka på Spara, du hittar det under rubriken Nummerinställningar.


Svarsgrupp historik

Du kan också se samtalshistoriken till de svarsgrupper du är medlem i. Där listas vilken svarsgrupp som samtalet ringde till vilken tidpunkt och nummer som ringde till svarsgruppen, om du aktiverat att inringade ska kunna lämna information i svarsgruppen får du också se den informationen listad. I kolumnen Kö position visa det vilken plats det inkommande samtalet hade när det först kom in i kö och om samtalet inte blivit besvarat av någon agent visas det som Missat samtal. Du kan också sätta visningsnummer, köpa mer mobildata för ditt Cellip mobilnummer som är kopplat till det fastnummer du är inloggad med.

Skicka SMS med Cellibot

Integrationer CRM

Cellip har tagit fram flertal integrationer mot CRM-system t.ex. Zendesk (Kontakta Cellip för att se om just erat CRM-system är integrerat med Microsoft Teams Telefoni). Cellip har tagit fram en CRM integrationsklient som man installerar på sin dator. När man tar emot ett samtal vilket man kan göra i valfri enhet t.ex. Mobiltelefonen, Skype klienten, Teams klienten, DECT telefon etc. så kommer CRM-integrationen att göra ett API-anrop med det inkommande numret mot Zendesk. Utifrån svaret från API:et kommer kundbilden visas i Zendesk. Ni kommer alltså för varje inkommande samtal direkt kunna se om den som ringer in har några pågående ärenden enligt nedan.