Cellip etablerar sig på den finska marknaden

Den snabbast växande svenska IP-telefonioperatören, Cellip AB, kan idag berätta att man har ambitionen att bli den snabbast växande IP-telefonioperatören också i Finland. För det ändamålet har man startat en filial i Finland.
- Finland är en jungfrulig mark för IP-telefoni, säger Henrik Rudberg, verkställande direktör för Cellip.

Finland har en väl utvecklad datorvana och användandet av Internet är i paritet med Sverige. Dock är IP-telefoni relativt dåligt utvecklat och Finlands största teleoperatör, Sonera har till och med avbrutit och lagt ner åtminstone en satsning på området.

Däremot ser Cellip att Finland har en stor potential och har därför beslutat sig för att etablera en verksamhet i Helsingfors. Faktum är att Cellip har varit registrerade som teleoperatör i Finland sedan 2004, men har inte sett tiden mogen för denna satsning förrän nu.

I denna satsning som Cellip genomför i Finland kommer man framför allt att satsa på företagsmarknaden. Idag finns det ingen uttalad IP-teleoperatör på den finska marknaden som har denna ambition, därför ser Cellip – med sina erfarenheter från den svenska IP-telefonimarknaden – att förutsättningarna är mycket goda.

Vi har under hela hösten och den pågående vintern utvecklat vårt utbud för såväl tjänster som produkter för försäljning till företag. Vi tar dessa erfarenheter med oss över Östersjön och ser framtiden an med tillförsikt, säger Henrik Rudberg.

En finsk version av Cellips hemsida har redan lanserats och ambitionen den närmaste 12 månadersperioden är att etablera tydliga finska säljkanaler, både via egen försäljning samt via partners och återförsäljare.

Även svenska företag och privatpersoner med kontakter i Finland kan också redan nu välja finska telefonnummer för att själva kunna visa större närvaro på den finska marknaden.

För mer information, vänligen kontakta:
Esko Airas, VD på CellipVi kontaktar dig för gratis rådgivning

Har du frågor eller funderingar? Låt oss kontakta dig för att berätta mer (ej support ärenden).