CELLIP STÖDER PLAN SVERIGE

GENOM ATT VARA FADDERFÖRETAG OCH DONERA PENGAR HJÄLPER VI TILL I PLANS VIKTIGA ARBETE ATT GE BARN VÄRLDEN ÖVER EN TRYGG TILLVARO

OM PLAN


Här i Sverige tar vi många saker för givna när det gäller våra barn. Skolgång, trygghet och att bara få vara ett barn känns som självklarheter här men så är det tyvärr inte överallt. Därför är vi på Cellip sedan år 2010 verksamma som fadderföretag till Plan Sverige och stöder deras arbete med att förbättra tillvaron för barn världen över.

Plan Sverige är sedan 1997 en del av den internationella barnrättsorganisationen Plan som verkar i 50 länder i Afrika, Asien och Latinamerika. Organisationen gör stor skillnad och arbetade under 2014 i totalt 86 676 samhällen i dessa regioner. Totalt 81,5 miljoner barn och deras anhöriga berördes av Plans insatser.

Vill du veta mer eller själv bli fadder? Besök www.plansverige.org/

CELLIPS BIDRAG


Rent konkret sponsrar vi på Cellip Plan Sverige med medel när vi kan. T.ex. brukar vi donera pengar istället för att dela ut julklappar till våra kunder och samarbetspartners samt uppmuntra välgörenhet genom att donera summor baserat på hur många av våra kunder som deltar i våra kundnöjdhetsmätningar.

Vi är också faddrar till en pojke på 8 år som bor i Bugesera-distriktet i Rwanda. Plans verksamhet i Rwanda går bl.a. till att säkra basala rättigheter som trygghet, skolgång och jämställdhet. Rwandas myndigheter har som uttalat att främja jämlikhet mellan könen men trots detta behövs upplysning om denna viktiga fråga, vilket Plan sponsrar.