Alternativ 1: CELLIP 365 VÄXEL
TILL OFFICE 365

Ni har krav på växeln som inte Office 365 Auto Attendant och Call Queues kan uppfylla - Välkommen till Cellip 365 växeln! Ni får en fullfjädrad växel med kö-monitor, call back och mycket mer.

Läs mer


Röstbrevlåda

När ni använder Microsoft Teams som en agent i en kö så vill ni inte att Röstbrevlådan skall kunna ta samtalen från svarsgruppen. För att undvika det finns det två möjligheter. Ni kan välja att inte använda röstbrevlåda eller så kan ni ställa in att ni måste bekräfta samtal från svarsgruppen. När ni väljer att ni skall bekräfta samtal, kommer ni för varje samtal från svarsgruppen få ett meddelande som säger: ”Detta är ett samtal från en svarsgrupp, för att svara - tryck 1”. Väljer ni att trycka 1, kopplas ni ihop med det inringande samtalet. Trycker ni inte 1 kommer inte samtalet kopplas till dig utan ringer istället ut på nästa tillgängliga agent. Bekräfta Samtal passar även utmärkt då ni väljer att vidarekoppla samtal till er mobil då mobilsvar inte kan ta dessa samtal.

Se vilken svarsgrupp samtalet kommer från

Microsoft Teams kan inte idag presentera både vem som ringer in och vilken svarsgrupp samtalet kommer ifrån. Detta är dock något som är under utveckling men det finns ingen kommunicerad tidpunkt när det ska finnas. Cellip har därför tagit fram följande lösning så länge:

Ni kan välja att för varje svarsgruppssamtal lägga på två siffror efter den inringandes nummer. Det innebär att samtal kommer presenteras med de två siffrorna som ”ext. DD”. I exemplet ovan kan ni se hur vi på en svarsgrupp valt 88 som siffror att visa sist. Det fungerar både via Teamsklienten i datorn och på Teamsklienten i mobilen.


Cellibot

Cellibot är ett tillägg till Microsoft Teams och du använder Microsoft Teams klienten i datorn eller mobilen för att använda den. Cellibot hjälper dig men inställningar och funktioner i Cellips telefonitjänst kopplad till Microsoft Teams telefoni. Du kan t.ex. logga ur Cellip 365 svarsgrupper, ställa om visningsnummer och skickas SMS med Cellibot.

Läs mer

Alternativ 2: Microsoft Teams Call Queues

En Call Queue är en telefonkö där inkommande samtal placeras i en kö i väntan på att besvaras av en Teamsanvändare, en s.k. agent. Du bestämmer vem eller vilka som ska besvara samtalen genom att välja en grupp eller distributionslista i Office 365. Det går bra att använda en befintlig grupp eller lista, eller så skapar du en ny specifikt för din Call Queue vilket oftast är att föredra. Du bestämmer också om de inkommande samtalen ska ringa ut på alla agenter samtidigt eller slumpas ut till en agent i taget. Detta är de två ringmönster som finns att tillgå. Här kan du också ställa in om agenterna får välja själva om de ska vara inloggade i kön eller inte. Detta förklaras närmare under rubriken om in- och utloggning på nästa sida. Du kan också aktivera en förinställd väntmusik, eller välja en egen musikfil, samt även lägga in en välkomstfras precis som på Auto Attendant.

HUR DET FUNGERAR I VERKLIGHETEN

OBS detta är inte officiellt släppt av Microsoft ännu! När vi har provkört detta så har vi märkt att det tar ganska lång tid för samtalen att kopplas fram till agenterna, vilket kan vara lite frustrerande när det är många samtal i kö. En bra sak är att Call Queues är i public preview, alltså en form av beta-version, så vi har goda förhoppningar att detta kommer rättas till. Vi har även sett att vissa headset som fungerar bra när man ringer och tar emot samtal direkt till sitt nummer kan få problem när samtalet kommer från en Call Queue. Din mikrofon kan stängas av och du måste gå in och ändra i headsetinställningar. Det man kan testa då är byta sitt headset. Tänk också på att alla som är med i en Call Queue och inte svarar på ett inkommande samtal får då ett missat samtal i sin historik när en annan agent besvarar samtalet, vilket kan bli ganska många missade samtal. Detta händer exempelvis om du har ställt in att det ska ringa på alla agenter samtidigt.

FUNKTIONER VI VÄNTAR PÅ

  • Att kunna se vilka som sitter i kö (kö-monitor)
  • Att kunna ta emot samtal till mobilnummer i kö
  • Att kunna vidarekoppla ut till vanliga telefonnummer
  • Lite fler valmöjligheter runt hur det ringer på agenterna
  • Att kunna logga in och ut ur kön på enkelt sätt
  • Callback (d.v.s. tryck 1 för att lämna ditt telefonnummer och bli uppringd)

Alternativ 3: Competella: för telefonist och contact center

Med Competellas Unified Communications Suite kan vi hjälpa dig migrera från ditt äldre telefonsystem (PBX) till Office 365 Cloud PBX. På så vis kan du både behålla och utöka dina funktioner, som kontaktcenter, receptionist och -agenter.

Competella contact center enterprise
Competella contact center workgroup
Competella attendant console
office user add-ons
Läs mer om Competella