Cellip och Karlskoga Energi & Miljö AB erbjuder nya digitala teletjänster

Karlskoga Energi & Miljö AB, kan idag informera att man via dotterbolaget Karlskoga Bredband erbjuder kunderna Sveriges mest smarta och prisvärda IP-telefoni från Cellip AB. Det gör det möjligt att man ringa billigare, undvika höga fasta avgifter för telefonabonnemang samt få telefonmeddelanden till mejl, fax eller som SMS istället för en telefonsvarare.

Den som ringer internationellt betalar motsvarande lokal samtalstaxa, säger Peter Jarl på Karlskoga Bredband AB. Det är enkelt för privatkunder att ansluta sig, och även för företagskunder, som kan dra verkligt stor nytta av det.

Det är det nya samarbetet med Sveriges snabbast växande IP-telefonioperatör, Cellip som gör det möjligt.

Som nätägare upprätthåller vi nätet för professionella aktörer, fortsätter Peter Jarl. Vi är glada över att vi kan komplettera våra tjänster tillsammans med ett företag som rankats om ett av Sveriges bästa på IP-telefoni.

Henrik Rudberg, verkställande direktör på Cellip, ser nu hur flera tjänsteleverantörer vill addera IP-telefoni i sitt produktutbud.

Vårt erbjudande passar väl in i företag som Karlskoga Energi och Miljö AB. Vi kompletterar varandra utmärkt och tillsammans får kunderna en bättre produkt än vad vi skulle kunna erbjuda var för sig och som dessutom resulterar i lägre totalkostnader för kunden.

På Cellip menar man att marknaden framöver kommer att renodlas och vissa leverantörer stå för tjänsteutbudet (exempelvis IP-telefoni) och andra för den tekniska infrastrukturen (exempelvis Internetleverantörer och mobilt Internet). Att som flera leverantörer idag, både utveckla tjänster för exempelvis IP-telefoni och samtidigt vidareutveckla den tekniska plattformen för Internet är inte effektivt eftersom man inte blir expert på något av sina verksamheter.

Cellip är väldigt lika oss, fortsätter Peter Jarl. De arbetar nära kunderna och lägger stor vikt på hög servicenivå, men kan samtidigt hålla nere sina administrativa kostnader och med det erbjuda sina abonnenter en låg samtalstaxa. Att man dessutom äger sin tekniska infrastruktur för IP-telefoni och får ständigt goda vitsord för sin tekniska plattform var ytterligare faktorer vi uppskattar.

För mer information, vänligen kontakta:
Peter Jarl
Verksamhetsansvarig, Karlskoga Bredband AB
Tel: 070-670 12 48
E-post: peter.jarl@karlskogaenergi.se

Karlskoga Bredband har idag drygt 3000 kunder. Dessa kommer nu att erbjudas att byta ut sitt befintliga telefonabonnemang mot telefoni från Cellip. Fördelen för kunden blir en lägre kostnad per samtalen, vilket kommer att märkas extra tydligt för de med bredband hos Karlskoga Bredband AB. För normal ringaren kan besparingen uppgå till nära 2000 kronor på ett år (jämförelse mellan Cellip och andra teleoperatörer enligt Post- & Telestyrelsens Telepriskoll) och ännu mer för företag och tonårsfamiljer.Vi kontaktar dig för gratis rådgivning

Har du frågor eller funderingar? Låt oss kontakta dig för att berätta mer (ej support ärenden).