Därför ska du välja Cellip 365 IP-Centrex

  • Framtidssäker
  • Cellip 365 IP-Centrex är en framtidssäker växel som ligger och administreras i nätet och automatiskt uppdateras.
  • Enkel
  • Det grafiska användargränssnittet låter dig enkelt hantera växelns vidarekopplingar, kortnummer och svarsgrupper genom några knapptryck.
  • Tillgänglig
  • Eftersom Cellip 365 IP-Centrex sedan 2006 finns i molnet kommer du alltid åt dina inställningar så länge du har tillgång till internet. Cellip har olika geografiska serverhallar för maximal tillgänglighet.
  • Vårda kunder
  • Cellip 365 IP-Centrex gör dessutom att du kan ge bättre kundvård, vilket är en stor anledning till att växeln lönar sig direkt.

Priser – Cellip 365 IP-Centrex

Varje nummer som inte är kopplat till en användare kostar 49 kr.
Varje användare har ett av abonnemangen nedan kopplade till sig.
Cellip 365
IP-Centrex Bas
IP-Centrex Bas+
IP-Centrex Pro
Månadsavgift per användare 40 kr +49 kr +69 kr +109 kr
Öppningsavgift inom Cellips fastnät - 0 kr 0 kr 0 kr
Öppningsavgift - 0,39 kr 0,10 kr 0,10 kr*
Minutavgift inom Cellips fastnät - 0 kr 0 kr 0 kr
Minutavgift till fastnät - 0,12 kr 0,10 kr 0,10 kr*
Minutavgift till mobilnät - 0,69 kr 0,39 kr 0,39 kr*
Till 077-nummer - 0,18 kr 0,18 kr 0,18 kr*
Startavgift per användare 99 kr 99 kr 99 kr 99 kr
* 10 000 fria minuter ingår månatligen och spenderas innan dessa priser träder i kraft
Prislista för Cellips företagstjänster

Cellip 365
Månadsavgift 40 kr
Startavgift 99 kr
Prislista för Cellips företagstjänster
Cellip 365 IP-Centrex Bas
Månadsavgift + 49 kr
Öppningsavgift inom Cellips fastnät 0 kr
Öppningsavgift 0,39 kr
Minutavgift inom Cellips fastnät 0 kr
Minutavgift till fastnät 0,12 kr
Minutavgift till mobilnät 0,69 kr
Till 077-nummer 0,18 kr
Startavgift 99 kr
Prislista för Cellips företagstjänster
Cellip 365 IP-Centrex Bas+
Månadsavgift + 69 kr
Öppningsavgift inom Cellips fastnät 0 kr
Öppningsavgift 0,10 kr
Minutavgift inom Cellips fastnät 0 kr
Minutavgift till fastnät 0,10 kr
Minutavgift till mobilnät 0,39 kr
Till 077-nummer 0,18 kr
Startavgift 99 kr
Prislista för Cellips företagstjänster
Cellip 365 IP-Centrex Pro
Månadsavgift + 109 kr
Öppningsavgift inom Cellips fastnät 0 kr
Öppningsavgift 0,10 kr*
Minutavgift inom Cellips fastnät 0 kr
Minutavgift till fastnät 0,10 kr*
Minutavgift till mobilnät 0,39 kr*
Till 077-nummer 0,18 kr*
Startavgift 99 kr
* 10 000 fria minuter ingår månatligen och spenderas innan dessa priser träder i kraft
Prislista för Cellips företagstjänster
Fullständig funktionslista och priser på tilläggstjänster

CELLIP ÄR ÅRETS VOICE PARTNER
HOS MICROSOFT TVÅ ÅR I RAD

“Cellip AB har under det gångna året fortsatt leda utvecklingen av Lync-tjänster och har erbjudanden för alla segment. Det finns exempel på kunder som sparat uppemot 70 procent på deras Lync- konferenslösning jämfört med en traditionell lösning. Man har integrerade lösningar med några av de större teleoperatörerna på Enterprise-telefoni. Cellip AB är helt enkelt fortsatt ledande på Lync-telefoni i landet.”

Effektivare arbete och stora kostnadsbesparingar

Vi har använt Cellips tjänst IP-Centrex i princip sedan Advisa grundades. Tjänstens funktioner, som Svarsgrupper, Telefonkö och IVR (interaktivt talsvar), har implementerats i alla delar av vår organisation som hanterar inkommande samt utgående kundsamtal och har varit stor till stor hjälp i vårt arbete att hjälpa över 100 000 svenskar möjlighet att se över sin lånesituation.

Maria Widerståhl, Office Manager på Advisa

Maria Widerståhl, Advisa

Då vi på Cryex kommunicerar världen över ställer vi höga krav på vår kommunikation och leverantören av denna. Cellip har levt upp till alla våra krav och visat kompetens, otrolig sakkunnighet och entusiasm.

Vi har varit i kontakt med många andra aktörer på marknaden och till skillnad från sina konkurrenter kan Cellip verkligen sina tjänster samt vet hur de kan tillgodose våra behov.

Klas Hesselman, Cryex

Klas Hesselman, Cryex

Vi kontaktar dig för gratis rådgivning

Har du frågor eller funderingar? Låt oss kontakta dig för att berätta mer
Du kan också ringa oss direkt på: 020-12 13 14 eller mejla: hej@cellip.se


Genom att fylla i formuläret samtycker jag till att ta emot mailutskick med tips, inbjudningar och erbjudanden som kan hjälpa mig att få mer värde ur mina kommunikationslösningar. Jag kan när som helst ta tillbaka mitt samtycke via avregistreringslänken i varje mail.

TILLSAMMANS ÄR VI STARKA

Cellip samarbetar med och är partner till leverantörer av högsta kvalitet

Atea logotyp
Cisco logotyp
Colt Partner logotyp
Dialect logotyp
IT-Gården logotyp
Microsoft logotyp
TDC logotyp
Telenor logotyp