Därför ska du välja Cellip 365 IP-Centrex

  • Framtidssäker
  • Cellip 365 IP-Centrex är en framtidssäker växel som ligger och administreras i nätet och automatiskt uppdateras.
  • Enkel
  • Det grafiska användargränssnittet låter dig enkelt hantera växelns vidarekopplingar, kortnummer och svarsgrupper genom några knapptryck.
  • Tillgänglig
  • Eftersom Cellip 365 IP-Centrex sedan 2006 finns i molnet kommer du alltid åt dina inställningar så länge du har tillgång till internet. Cellip har olika geografiska serverhallar för maximal tillgänglighet.
  • Vårda kunder
  • Cellip 365 IP-Centrex gör dessutom att du kan ge bättre kundvård, vilket är en stor anledning till att växeln lönar sig direkt.

Priser – Cellip 365 IP-Centrex

Varje nummer som inte är kopplat till en användare kostar 49 kr.
Varje användare har ett av abonnemangen nedan kopplade till sig.
IP-Centrex Bas
IP-Centrex Pro
Månadsavgift per användare 99 kr 149 kr
Öppningsavgift inom Cellips fastnät 0 kr 0 kr
Öppningsavgift 0,39 kr 0,10 kr*
Minutavgift inom Cellips fastnät 0 kr 0 kr
Minutavgift till fastnät 0,12 kr 0,10 kr*
Minutavgift till mobilnät 0,69 kr 0,39 kr*
Till 077-nummer 0,18 kr 0,18 kr*
Startavgift per användare 99 kr 99 kr
* 10 000 fria minuter ingår månatligen och spenderas innan dessa priser träder i kraft
Prislista för Cellips företagstjänster

Cellip 365
Månadsavgift 40 kr
Startavgift 99 kr
Prislista för Cellips företagstjänster
Cellip 365 IP-Centrex Bas
Månadsavgift + 49 kr
Öppningsavgift inom Cellips fastnät 0 kr
Öppningsavgift 0,39 kr
Minutavgift inom Cellips fastnät 0 kr
Minutavgift till fastnät 0,12 kr
Minutavgift till mobilnät 0,69 kr
Till 077-nummer 0,18 kr
Startavgift 99 kr
Prislista för Cellips företagstjänster
Cellip 365 IP-Centrex Bas+
Månadsavgift + 69 kr
Öppningsavgift inom Cellips fastnät 0 kr
Öppningsavgift 0,10 kr
Minutavgift inom Cellips fastnät 0 kr
Minutavgift till fastnät 0,10 kr
Minutavgift till mobilnät 0,39 kr
Till 077-nummer 0,18 kr
Startavgift 99 kr
Prislista för Cellips företagstjänster
Cellip 365 IP-Centrex Pro
Månadsavgift + 109 kr
Öppningsavgift inom Cellips fastnät 0 kr
Öppningsavgift 0,10 kr*
Minutavgift inom Cellips fastnät 0 kr
Minutavgift till fastnät 0,10 kr*
Minutavgift till mobilnät 0,39 kr*
Till 077-nummer 0,18 kr*
Startavgift 99 kr
* 10 000 fria minuter ingår månatligen och spenderas innan dessa priser träder i kraft
Prislista för Cellips företagstjänster
Fullständig funktionslista och priser på tilläggstjänster

Vi kontaktar dig för gratis rådgivning

Har du frågor eller funderingar? Låt oss kontakta dig för att berätta mer.