TELEFONPASSNING

ETT LEENDE HÖRS

SÄLJANDE TELEFONPASSNING

Cellips telefonisters signum är professionalism. Vi tar emot ditt samtal när du inte kan och ser till att ge ut och samla in den information du anger. På så vis missar du inga affärer när du inte kan svara.

DU BESTÄMMER…

Vill du förmedla information eller ta emot kontaktuppgifter? Att vi ska ta meddelande, hänvisa till kollega eller vidarekoppla till din mobil? Få notiser av oss via e-post eller SMS? Eller något annat? Du kan själv online anpassa din telefonpassning och styra vad som ska förmedlas så sköter vi resten.

… VI AGERAR

Eftersom du enkelt styr hur vi ska agera i ditt namn kan vi koncentrera vårt manuella arbete på det som ger dig störst service för pengarna: ett professionellt och trevligt bemötande där inga detaljer missas.

FLEXIBEL LÖSNING

Självklart kan du på Mina sidor lägga in tillfälliga direktiv och variera informationen på olika nummer. Om du exempelvis har ett tillfälligt erbjudande kanske du vill att vi ska nämna det för dina kunder? Vi kan också hjälpa kunden fylla i beställnings- eller bokningsformulär du har på din hemsida. När samtalet kopplas till oss är detta det första våra telefonister ser och svarar enligt era anvisningar.

  • Professionella telefonister ser till att du inte missar affärstillfällen
  • Enkel administration online
  • Skräddarsy din tjänst
  • Möjlighet till tillfällig telefonpassning
Det finns två prisplaner, fast eller rörlig. Du väljer den som passar dig bäst. Oavsett vilken du väljer förutsätter det att du har minst ett fast telefoniabonnemang hos oss.

Fasta avgifter Prisplan 1: Fast kostnad Prisplan 2: Rörlig kostnad
Startavgift 0 kr 0 kr
Månadsavgift 395 kr 0 kr

Andra avgifter
Samtalsavgift 9 kr 19 kr/nr
Minutavgift om samtalet skulle ta mer än en minut att avhjälpa 9 kr 12 kr
Notifiering via SMS 3 kr 3 kr
Notifiering via e-post 0 kr 0 kr

Övriga avgifter
Fakturaavgift 23,20 kr/nr 23,20 kr/nr
Påminnelseavgift 60 kr/nr 60 kr/nr
Dröjsmålsränta 2% 2%

Alla priser är exkl. moms

Minutdebitering tillämpas för alla samtal

Uppsägningstiden för tjänsten är 90 dagar och skall ske skriftligen via brev eller e-post.

Svarstider är 8:00 till 17:00 på helgfria vardagar. Vidarekoppling till passningstjänsten skall inte vara aktiv vid andra tider. Kunden ansvarar själv för att vidarekopplingarna är rätt inställda. Kontakta vår support vid behov.

Cellips sekreterare har som målsättning att framställa dig i så god dager som det är rimligen möjligt och det inbegriper att svara så snabbt som möjligt och gör alla skäliga ansträngningar för att så ska vara fallet. Du ansvarar själv för att information som behövs för att göra ett bra svarsarbete finns sekreterarna tillhanda och Cellip kan inte göras ersättningsskyldig för vad det vara månde. Om du av någon anledning ändå skulle uppleva att du lider skada av sättet det svaras eller inte svaras på så uppskattar Cellip återkoppling om detta för att försöka förbättra svarstjänsten.


Vi kontaktar dig för gratis rådgivning

Har du frågor eller funderingar? Låt oss kontakta dig för att berätta mer´(ej supportärenden).